Общественная организация
«ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «АТЛАНТА»
Валеология
Путь к твоему здоровью
+38 (050) 935-49-21
+38 (098) 26-38-239
+38 (063) 115-30-48

круглий стіл - здоров'я нації

19 травня 2016 року в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Здоров’я нації», який був присвячений обговоренню перспектив розвитку здоров’язбереження в сучасному освітньому просторі України.

Організатором Круглого столу виступила Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація валеологів».

У роботі Круглого столу взяли участь представники громадських організацій, державних установ, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів України, серед яких була присутньою і громадська організація «Валеологічний центр «Атланта», яка активно підтримала Резолюцію Круглого столу «Здоров’я нації».

К.т.н., доцент кафедри технології, екології та безпеки життєдіяльності Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, практикуючий валеолог ГО «Валеологічний центр «Атланта» Кобзін Володимир Григорович у своєму докладі відмітив наступне: «Рекомендація до Міністерства освіти і науки України про введення до нормативної частини галузевих стандартів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта», які зараз знаходяться в стадії розробки, навчальну дисципліну «Основи валеології» надзвичайно актуальна і своєчасна. Важливість та необхідність цієї дисципліни підтверджується ефективністю практичної валеологічної діяльності фахівців  ГО «Валеологічний ценр «Атланта», в рамках міських соціальних  проектів, з різними верствами  населення м. Харкова, в тому числі з пенсіонерами та інвалідами.

В результаті діяльності програм: «Підвищення рівня здоров’я і сприяння безпеці життєдіяльності усіх верств населення міста» та «Покращення якості життя людей шляхом підвищення рівня їх здоров’я», протягом декількох років, отримані значимі результати в покращенні фізичного, психічного, духовного, екологічного та соціального здоров’я клієнтів».

РЕЗОЛЮЦІЯ

Круглого столу «Здоров’я нації»

За результатами обговорення учасники Круглого столу одностайно вирішили:

  1. На фоні катастрофічного погіршення здоров’я населення, особливо здоров’я дітей, шкільної та студентської молоді, рекомендувати всім органам державної влади підтримати зусилля громадських, освітянських, медичних та правових ініціатив щодо модернізації та посилення здоров’язбережувальної освіти в Україні, активного пропагування накопиченого досвіду здоров’язбереження.
  2. Звернутися до Міністерства освіти і науки України з клопотанням залишити в інваріативній складовій навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів навчальний предмет «Основи здоров’я», який максимально сприяє розвитку всебічно розвиненої, здорової дитини, формування в неї свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, навичками благополучного безпечного життя.
  3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України, спираючись на Національну стратегію розвитку освіти до 2025 року та концепцію валеологічної підготовки педагогічних працівників, увести до нормативної частини галузевих стандартів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта», які зараз знаходяться в стадії розробки, навчальну дисципліну «Основи валеології».
  4. Звернутися до Кабінету Міністрів України внести зміни до постанови від 29 квітня 2015р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» та внести до цього переліку в галузь знань «01 Освіта» додаткову спеціальність «018 Здоров’я людини». Це дозволить максимально ефективно забезпечити професійну підготовку майбутніх фахівців у сфері здоров’язбережувальної освіти.
  5.  Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозицією до проекту наказу «Про затвердження Переліку основних предметних спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей в системі підготовки педагогічних кадрів», увести предметну спеціалізацію «Основи здоров’я».
  6. При науково-методичній раді створити науково-методичну комісію з розробки нового покоління галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта. Здоров’я людини».
Рассылка
Список статей
Дополнительный набор в группы

Уникальная система оздоровления – ХАДУ.

Ждем Вас в г. Харькове по адресу: Ст.м. Площадь Конституции,
ул. Пушкинская, 5
Понедельник – 17.30
Четверг – 18.00
Персональные тренировки
онлайн - тренировки

Тел. в г. Харькове:
+38 (050) 935-49-21
+38 (098) 26-38-239
+38 (063) 115-30-48

Сплав на байдарках

р. Ворскла (Украина) р. Псел (Украина)

Вы можете присоединиться! Звоните прямо сейчас.

Телефоны для справок:
+38 (050) 935-49-21
+38 (098) 26-38-239
+38 (063) 115-30-48
e-mail: atlanta121212@gmail.com

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Валеологический отдых

УКРАИНА. Посещение уникальных мест в различных ее уголках

Подробная информация по условиям и организации отдыха по тел.
+38 (050) 935-49-21
+38 (098) 26-38-239
+38 (063) 115-30-48
e-mail: atlanta121212@gmail.com